Korucuoğlu Mimarlık; yurt içi ve yurt dışında, Türk mimarlığını en iyi şekilde temsil ediyor  
İçerik
Ekibimiz içerisinde her biri kendi alanlarında deneyimli mimar, iç mimar, mimari tekniker ve görselleştirme uzmanlarından oluşan karma bir yapı vardır. Mimarlığın interdisipliner üretim sürecinde bu yapının önemli olduğunu düşünüyoruz. Her proje kendine özel bileşenler içerir, aslına bakarsanız her yeni proje mimarlık adına yeni şeyler keşfetmek için bir fırsattır. Bizim tasarım yaklaşımımız bu anlayışın etrafında gerçekleşiyor. Tasarımın ilk aşamasından kullanıcıya ulaşana kadar geçirdiği süreç ve bu süreçte mimarın mekan yorumlarını en iyi şekilde ortaya koyabilmesi; doğrudan mimarlığın etik ve estetik sorumluluğunun içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Tasarım sonsuz bir süreçtir ve asla bitmez. Bu tasarımı en doğru şekilde gerçeğe dönüştürebilmek ise mimarın proje sürecindeki görev tanımıdır.