Küçük dairelerle 550 milyar dolarlık tasarruf mümkün  
İçerik
Konut sektöründe talebe uygun üretim yapılamaması Türkiye’de son 3 yılda ortalama yıllık 15 milyar dolar kayba yol açtı. Ağırlıklı olarak plansız üretimden kaynaklı konut stokunun oluştuğunu ancak yıllık 1 milyon adet civarında konut ihtiyacı dikkate alındığında bunun korkulacak bir durum olmadığını belirten MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, “Demografik gelişimin doğal sonucu olarak 2030 yılına kadar 9 milyon, 2040 yılına kadar ise 20 milyon konut ihtiyacı olacak” dedi. 20 milyon ilave konut ihtiyacı doğacak Altıoğlu, “Ülke olarak genç nüfusumuz her geçen gün artıyor. Evlenmeler ve boşanmalarla 1 hanede yaşayan insan sayısında giderek bir azalma söz konusu. Bu verilerden de yola çıkarak diyebiliriz ki, 2030 yılına kadar 9 milyon konuta ihtiyacımız olacak. 7 milyon adet depreme dayanıksız konutu da yenilememiz gerekliliği dikkate alındığında 15 milyon adet yeni konut yapımı gerekecektir. Nüfus artış hızımız dikkate alındığında, 2040 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyona ulaşması tahmin ediliyor. Böylece 2040 yılına kadar ilave 20 milyonluk konut ihtiyacı doğması bekleniyor.